Historie a směřování společnosti RHG

Oblast, ve které RHG spol. s r.o. rozvíjí svou činnost nelze srovnávat s jakýmkoliv jiným odvětvím. Zdravotnictví má svá specifika nejen v ekonomice provozu, ale především svou rozdílnou etickou dimenzí a odpovědností. Zdraví a spokojenost pacientů stojí vždy na prvním místě. Cílem firmy RHG spol. s r.o. je poskytovat kvalitní péči v příjemném prostředí a tuto péči zajišťovat co nejefektivněji s ohledem na možnosti systému, kterým je zdravotnictví v České republice financováno.

RHG spol. s r.o. byla založena v roce 1994 PhDr. Vladimírem Matouškem a Jindřichem Větrovským za účelem.
V prvních letech provozovala tři ambulance a domácí ošetřovatelskou péči v Praze a intenzivně pracovala na přípravě projektu provozování Městské nemocnice v Roztokách. Firma nemocnici převzala 1. 8. 1996 smlouvou o nájmu nemocnice na 20 let s tím, že provoz zajišťuje firma RHG spol. s r.o. bez nároku na provozní dotace, které v té době činily 3,5 mil. Kč ročně.

V okamžiku převzetí nemocnice měli již oba společníci zkušenosti s prací v oblasti zdravotnictví a okamžitě zahájili práci na zefektivňování provozu nemocnice. Přehodnocením dodavatelsko-odběratelských vztahů a restrukturalizací provozu se postupně podařilo nalézt efektivní model.

Při převzetí firmou RHG spol. s r.o. disponovala Městská nemocnice v Roztokách 37 lůžky následné péče (LDN), 36 lůžky akutními a dvěma lůžky JIP. V roce 1997 byly na základě výběrových řízení na Ministerstvu zdravotnictví a za souhlasu zastupitelstva města Roztoky zrušeny oddělení JIP a akutní interní lůžka a nahrazeny dalšími lůžky následné péče. V současnosti má tak nemocnice 77 lůžek dlouhodobé ošetřovatelské péče a několik odborných ambulancí (interní, ortopedie, FBLR, rentgen, sonografie, rehabilitace, neurologie) a ambulanci praktického lékaře.

Od června 2010 je nemocnice v Roztokách, včetně budov a pozemků, ve vlastnictví RHG spol. s r.o. V letech
2014 - 2016 provedla společnost zásadní opravy. Pacienti a zaměstnanci získali k užívání nově  zmodernizované a vybavené prostory, včetně upraveného vzhledu budovy.

Od července 1998 začali společníci pracovat na projektu provozování Nemocnice s poliklinikou Kralupy nad Vltavou. Na základě výsledků výběrových řízení na Ministerstvu zdravotnictví a za souhlasu zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou byla v roce 1999 provedena restrukturalizace lůžkového fondu a lůžková oddělení interní a neurologie byla přeměněna na lůžka následné péče.

Kralupská nemocnice byla příspěvkovou organizací a její provoz byl velice neefektivní. RHG jej převzala 1. 4. 2000. Zkušenosti a znalosti z provozování malé nemocnice uplatnil management i v Kralupech nad Vltavou, a tak se
z neefektivního provozu, dotovaného ročně částkou 6,5 milionů korun z rozpočtu města, brzy stala prosperující součást RHG spol. s r.o.  Firma se zavázala zmíněnou dotaci nepožadovat.

Od roku 2013 vlastní i budovu nemocnice RHG spol. s r.o. V letech 2016 – 2017 provedla společnost zásadní opravy. Pacienti a zaměstnanci získali k užívání nově  zmodernizované a vybavené prostory, včetně upraveného vzhledu budovy a parteru nemocnice.

Nemocnice s poliklinikou Kralupy nad Vltavou poskytuje zdravotní péči v ambulancích - interna, kardiologie, gastroenterologie, oční, FBLR, EMG, rentgen, sonografie, rehabilitace, ortopedie, logopedie, nefrologie, endokrinologie, 2x gynekologie, neurologie, 2x klinická psychologie) a na 132 lůžkách dlouhodobé ošetřovatelské péče (LDN). V budově nemocnice se nachází též prodejna zdravotnických potřeb, odběrová místnost, služby pedikérky, kosmetické a masérské služby, stravovací provoz s jídelnou zaměstnance i veřejnost. Své kanceláře mají v budově Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra.

V roce 2002 prošly nemocnice komplikovaným obdobím způsobeným ničivými povodněmi. V tomto čase  opustil firmu společník Jindřich Větrovský. RHG spol. s r.o.  má od této doby jediného společníka PhDr. Vladimíra Matouška.

Během své existence RHG spol. s r.o  dokázala, že je schopna řádně a svědomitě plnit funkci provozovatele zdravotnických zařízení. Jejími ambicemi je zajišťování kvalitní zdravotní péče v regionech, kde působí, prostřednictvím maximálního využití svých kapacit a investicemi do vzdělávání svých pracovníků, kterých je
v současné době více než 150 a kterých si firma velice váží.

Všem pacientům - klientům vyslovujeme poděkování za projevenou důvěru a svým partnerům za dosavadní spolupráci. Doufáme, že v budoucnu vždy nalezneme společnou řeč ke splnění našich společných cílů.


PhDr. Vladimír Matoušek
majitel , jednatel a ředitel RHG spol. s r.o.


PhDr. Ing. Pavel Matoušek, Ph.D., LL.M.
prokurista RHG spol. s r.o.