Úvod

Nemocnice v Roztokách u Prahy

Místo, kde dnes nalezneme nemocnici Roztoky a zároveň sídlo RHG spol. s r.o. nesloužilo vždy svému současnému účelu a dá se říci, že historie tohoto zdravotnického zařízení je opravdu pestrá. Budova nemocnice je spojena se jménem českého etnografa, cestovatele a spisovatele Joe Hlouchy, který sousední vilu "U Zlatohlávků" z roku 1855 nechal přestavět pro svou japonskou manželku v japonském stylu a umístil zde své bohaté sbírky, které nashromáždil během svých cest po dálném východu. Od roku 1927 byla "malá Sakura", jak vilu nazývají místní obyvatelé, známá jako "Japonská čajovna".

Téměř současně vzniká v sousedství pod Hlouchovým vedením z dílny místního stavitele Illicha hotel "Sakura", také v japonském stylu. Až do začátku 2. světové války byl vyhledávaným místem pražské kulturní, politické a podnikatelské smetánky.
Za války použili Němci Sakuru pro Hitlerovu mládež. Ani po válce se společenský život zpět nevrátil, protože budova byla přeměněna na nemocnici. Svůj japonský vzhled však ztratila až počátkem osmdesátých let, kdy byly necitlivými zásahy typické architektonické prvky odstraněny a budova tak ztratila své osobité kouzlo. Od té doby zůstal její vzhled v podstatě zachován.

Jak již bylo řečeno, Sakura sloužila po druhé světové válce jako nemocnice. Po změnách, které s sebou přineslo nové směřování České republiky v devadesátých letech dvacátého století, se postupně měnilo i postavení nemocnice. V roce 1991 město Roztoky požádalo okresní úřad o převedení správy nemocnice pod svou pravomoc s cílem zachovat a rozšířit potřebnou lůžkovou i ambulantní péči v Roztokách s ohledem na neuspokojivou situaci v této oblasti. Od roku 1992 tak nemocnice změnila svého zřizovatele, kterým se stalo město Roztoky a změnil se i její název na "Městskou nemocnici Roztoky".

Neefektivní provoz a nutnost podporovat zařízení vysokými dotacemi vedly k rozhodnutí města zprivatizovat provoz nemocnice a zbavit se tak nepříjemné finanční zátěže ve výši 3,5 mil. Kč ročně, kterou dotace na provoz nemocnice představovaly. Od srpna roku 1996 provozuje nemocnici soukromá společnost RHG spol. s r. o.

Od roku 2010 vlastní i budovu nemocnice RHG spol. s r.o.

Nemocnice Roztoky poskytuje zdravotní péči v ambulancích interní, ortopedická, FBLR, diabetologická poradna, neurologie, rehabilitace, RTG, sonografie, ordinace praktického lékaře. Také disponuje 77 lůžky dlouhodobé ošetřovatelské péče (LDN).

Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou

Nemocnice s poliklinikou Kralupy nad Vltavou byla až do 1. 4. 2000 příspěvkovou organizací a její provoz byl velice neefektivní. Uvedeného dne převzala provozování nemocnice firma RHG spol. s r.o. a uplatnila zde své zkušenosti a znalosti s provozováním tohoto typu zařízení. Z neefektivního provozu, dotovaného ročně částkou 6,5 milionů korun, se brzy stala prosperující součást RHG spol. s r.o., která se mimo jiné smlouvou s městem Kralupy zavázala, že zmíněnou dotaci nebude požadovat.

Od roku 2013 vlastní i budovu nemocnice RHG spol. s r.o.

Nemocnice s poliklinikou Kralupy nad Vltavou poskytuje zdravotní péči v ambulancích (interní, kardiologie, gastroenterologie, oční, FBLR, EMG, RTG, SONO, rehabilitace, ortopedie, logopedie, nefrologie, endokrinologie, gynekologie, neurologie) a na 132 lůžkách dlouhodobé ošetřovatelské péče (LDN). V budově nemocnice je také prodejna zdravotnických potřeb, lékárna, oční optika, odběrová místnost pro laboratoř, služby pedikérky a stravovací provoz s jídelnou i pro přespolní zákazníky.