Informace pro média

Informace pro média.
 
Pokud máte zájem o informace či rozhovory s pracovníky našich nemocnic, nejprve si prostudujte naše www.rhg.cz
 
Poté odešlete na naši e-mailovou adresu otázky, předpokládaný rozsah zveřejnění, stránku zveřejnění, případně časovou délku reportáže, zda bude článek samostatně nebo je uvažováno použít ho do jiného článku či  reportáže, podrobný záměr, co s tím redaktor sleduje,  a navrhovaný nadpis článku -  reportáže.  Dáme Vám vědět naše stanovisko. K tomu je nutné uvést podrobnou identifikaci redaktora a média, jež zastupuje, včetně zpětných kontaktů, ze kterých se dá ověřit pravdivost  identifikace.
 
Telefonické rozhovory neposkytujeme.
 
PhDr. Vladimír Matoušek 
ředitel